Om mig / CV

CV

Privat
 • 67 år 
 • Bor i Ferritslev
 • Gift med Jørgen 
 • Har to voksne piger på 38 år 40 og fire børnebørn.
 
Tillidserhverv
 
2018-2022
 
     Kommunalbestyrelsen Faaborg-Midtfyn Kommune
     Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 
     Medlem af politisk styregruppe i Videnscenter for Demens udpeget
     Medlem af styregruppen: Bevæg dig for Livet
 
     1. Suppleant til Regionsrådet i Region Syd 
     
     Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget, udpeget af KKR 
     Medlem af Samarbejdsudvalget for fysioterapeuter, udpeget af KKR
 
     Medlem af bestyrelsen Hospice Sydfyn, udpeget af Regionsrådet
 
     Medlem af bestyrelsen Palliativt Frivilligt Netværk
 
     Medlem af Venstres Hovedbestyrelse indtil november 2018
     
     Medlem af Rotary Odense City - formand for samfundsudvalget fra       
     01.08.2021
 
      
     Bestyrelsesmedlem i Fondsbestyrelsen i Danske Diakonhjem
 
     Udpeget til Patient- Pårørenderådet på OUH
     Medlem af arbejdsgruppen på Fælles Akut Modtagelse på OUH 
 
     Næstformand i Kræftens Bekæmpelse, Regionsudvalget i RS
    
     December 2020 Medlem af Menighedsrådet ved Rolfsted Kirke
     

2014-2018
 
     Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune
     Formand for Socialudvalget 2014-2017
     Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2017
     Medlem af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1/2 år
     Medlem af Økonomiudvalget 1/2 år
     Medlem af bestyrelsen i Danske Diakoner
     Medlem af Kommiteen for Als-Fyn Broen
 
     Regionsrådet i Region Syd
     Medlem af Sundhedsudvalget
     Medlem af Ligestillingsudvalget
     Medlem af Videnskabsetisk Komite de første 2 år af perioden
     Medlem af Sundhedssamordningsudvalget de sidste 2 år i perioden
     Medlem af Samarbejdsudvalget for Speciallæger de sidste 2 år
     Medlem af Samarbejdsudvalget for Tandlæger de sidste 2 år
     Medlem af Samarbejdsudvalget for Kiropraktorer de sidste 2 år
 
     Næstformand i Hospice Sydfyn
     Bestyrelsesmedlem i Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum
     Medlem af Epidemikommissionen
     Medlem af bestyrelsen for Det Palliative Frivilliget Netværk på Fyn
 
     Medlem af Rotary Odense
 
     Medlem af Venstres Hovedbestyrelse 2014 - 2018
     
     Udpeget til Forskningsrådey på OUH fra 01.02.2021
   
    
 
2010-2014
 • Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Komme
 • Formand for Socialudvalget
 • Medlem af Erhvervs- og planlægningsudvalget           
 • Medlem af bestyrelen i Tarup-Davinde I/S
 • Medlem af bestyrelsen på Midtfyns Gymnasium
 • Medlem af bestyrelsen i Danmarks Lungeforening, udpeget af KL
 • Næstformand i bestyrelsen Hospice Sydfyn
 • Næstformand i støtteforeningen Hospice Sydfyn
 • Medlem af Repræsentantskabet i Sparekassen Faaborg
 • Medlem af Rotary Odense
 • Medlem af bestyrelsen Palliativt Frivilligt Netværk 
2006-2010
 • Kommunalbetyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Formand for Socialudvalget
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af det midlertidige Klimaudvalg
 • Formand for Det Regionale Udviklingsråd i Region Syddanmark
 • Udpeget af KL til bestyrelsen i Danmarks Lungeforening
 • Medlem af bestyrelsen på Midtfyns Gymnasium
 • Repræsentantskabet Sparekassen Faaborg
 • Næstformand for bestyrelsen i Hospice Sydfyn
2009-     
 • Næstformand i Støtteforeningen Hospice Sydfyn
2008-     
 • Medlem af bestyrelsen i Klassisk PT
2002-2006
 • Kommunalbestyrelsen i Årslev Kommune
 • Gruppeformand for Venstre
 • Formand for Kultur- og Socialudvalget
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Formand for Det Sociale Koordinationsudvalg
 • Medlem af bestyrelsen i Kommuneforeningen i Fyns Amt
 • Formand for Børne-Kulturudvalget i Kommuneforeningen i Fyns Amt
 • Medlem af Bestyrelsen for CVSU
 • Medlem af den politiske Styregruppe/kommunalreform
 • Repræsentantskabet for Dallund Slot
 • Repræsentantskabet Sparekassen Faaborg

1998-2006

 • Kommunalbestyrelsen i Årslev Kommune
 • Medlem af Kultur- og Socialudvalget
 • Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
 • Medlem af Folkeoplysingsudvalget
 • Medlem af Rolfhallens Bestyrelse
 • Medlem af Årslev Erhvervsråd
1994-1998
 • Kasserer ved Rolfsted Kirke
1993-1997
 • Medlem af bestyrelsen i Ferritslev Fritidshus
1990-1998
 • Formand for Skolebestyrelsen ved Rolfsted Skole
 • Medlem af Amtsbestyrelsen i Skole og Samfund
1986-1990
 • Medlem af Skolenævnet ved Rolfsted Skole
 
Uddannelse
 • 1973-1974 Lægesekretærskolen i Århus
 • 1969.1972 Mulernes Legatskole i Odense – Nysproglig student
 • 1967-1069 Tingkærskolen – Realskole
 • 1960-1967 Rolfsted Skole  - Folkeskole
 
Beskæftigelse
 • 2002- 2015 Hanghøi Knive i Ferritslev
 • 1978-2004 Øre- Næse- Halspraksis i Odense
 • 1974-1978 Øjenlægepraksis i Horsens
 
Personlighed
 • Engageret
 • Troværdig
 • Vedholdende
 • Opmærksom
 • Kompromissøgende
 • Optimist

 

 

 

 

 

 

 
Herdis Hanghøi - her@fmk.dk - 7253 1681