Politik

 
 
I stedet for at opfinde nogle mærkesager, der alligevel hurtigt går i glemmebogen  vil jeg hellere fokusere på det, som er gennemgående for mig i mit daglige arbejde som politiker
 
- Politikerne skal sætte dagsordenen
- Frit valg mellem offentlige og private løsninger
- Frihed under ansvar
- Respekt for andre mennesker og deres forskellighed
- Respekt for det frivillige arbejde, som skal gro nedefra
- Borgerinddragelse
 
Det er os politikere, der er med til at bestemme, hvordan borgernes muligheder er i samfundet. Vi skal hjælpe dem, der har brug for hjælp og give plads til dem, der kan selv.
  
Herdis Hanghøi - her@fmk.dk - 7253 1681