Det vil jeg

 
MENNESKET I CENTRUM OG DET FRIE VALG
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune vil jeg sætte fokus på
Ældrepolitikken
   Boligformer
   Fokus på demente, senhjerneskadede samt deres pårørende
   Samarbejde med Regionen om udskrivning samt rehabilitering
   Samarbejde mellem Sygehuse, praktiserende læger og kommunen
   Styrke samarbejdet om Det Nære Sundhedscæsen
 
Lokalsamfundspolitikken
   Bedre dialog mellem borgere/lokalråd og politikerne
   Borgerinddragelse og lokalsamfundsanalyser
 
 
 
Herdis Hanghøi - her@fmk.dk - 7253 1681